Fokuspartiet Ja till kärnkraft

QR-kod

STÖD Ja till kärnkraft

Bankgiro 5421-6270

Swish 1234 33 84 06 (eller scanna QR-koden)

Månadsöverföringar (SEB) 5401 34 308 86

Målet är två, dels att undersöka om det är möjligt att inom två år återstarta tre kärnkraftsreaktorer, dels utreda om det på lång sikt finns bättre alternativ för elförsörjningen i Sverige än kärnkraft.

Omedelbart efter valet 11 september undersöks om de tre sista stängda reaktorerna kan, som vissa experter påstår, startas igen inom två år. Om det är möjligt är det fokuspartiet Ja till Kärnkrafts politik.

Inga nya ledningar för distribution av elkraft tas i bruk, byggs eller planeras mellan Sverige och andra länder.

Produktion och distribution av elektricitet är en offentlig verksamhet i den andra pelaren av de sex i samhällskontraktet. Den har rubriken ”Stora projekt”.

För stora projekt med extremt höga investeringsutgifter finns sällan marknadslösningar. De ska vara statliga angelägenheter med en myndighet över sig med entydigt ansvar för verksamheten. Så var det för denna verksamhet tidigare. En sådan myndighet ska återetableras. Den ska utreda kärnkraftens framtid.

Sveriges energifrågor ska åter lösas rationellt och fossilfritt. Du röstar bort The Six som inte kan erkänna sina fel.